Blog

0

Nụ hôn cuối cùng – Brigid Coady [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Nụ hôn cuối cùng - Brigid Coady Nhận xét Nụ hôn cuối cùng - Brigid Coady Gửi bởi janetemson trên Ngày 19 tháng 2 năm 2014 Harper Impulse “Nụ hôn đầu tiên là nụ hôn mà mỗi người kỷ niệm, là nụ...

0

Lễ tang lạnh giá – Brenda Chapman [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Lễ tang lạnh giá - Brenda Chapman Nhận xét Lễ tang lạnh giá - Brenda Chapman Gửi bởi janetemson trên Ngày 25 tháng 2 năm 2014Ngày 25 tháng 2 năm 2014 Dundern Press Ngày xuất bản - ngày 1 tháng 3 năm...

0

Khách sạn Zenith – Oscar Coop-Phane [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Khách sạn Zenith - Oscar Coop-Phane Nhận xét Khách sạn Zenith - Oscar Coop-Phane Gửi bởi janetemson trên Ngày 26 tháng 2 năm 2014Ngày 10 tháng 3 năm 2014 Arcadia Ngày xuất bản - 15 tháng 3 Dịch bởi Ros Schwartz 4,5...

0

Đường đến Rouen – Ben Hatch [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Đường đến Rouen - Ben Hatch Nhận xét Đường đến Rouen - Ben Hatch Gửi bởi janetemson trên Ngày 27 tháng 2 năm 2014 Tiêu đề 4 trên 5 sao “Ben Hatch lại lên đường. Được giao nhiệm vụ viết một cuốn...

0

Tu viện Northanger – Val McDermid [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Tu viện Northanger - Val McDermid Nhận xét Tu viện Northanger - Val McDermid Gửi bởi janetemson trên Ngày 10 tháng 3 năm 2014 Borough Press Ngày xuất bản - 27 tháng 3 4 trên 5 sao Tôi đã nhận được một...

0

Tình nguyện viên – Gary McElkerney [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Tình nguyện viên - Gary McElkerney Nhận xét Tình nguyện viên - Gary McElkerney Gửi bởi janetemson trên Ngày 12 tháng 3 năm 2014 Viết đường dẫn NI Limited 3 trên 5 sao Tôi đã nhận được một bản sao của cuốn...

0

Nagasaki – Eric Faye [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Nagasaki - Eric Faye Nhận xét Nagasaki - Eric Faye Gửi bởi janetemson trên Ngày 9 tháng 4 năm 2014 Sách Gallic Ngày xuất bản - 14 tháng 4 năm 2014 Dịch bởi Emily Boyce “Trong một ngôi nhà trên một con...

0

Laid Off – Seth Augenstein [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Laid Off - Seth Augenstein Nhận xét Laid Off - Seth Augenstein Gửi bởi janetemson trên Ngày 10 tháng 4 năm 2014 Cracked Eye Press “Fred và Eugene thất nghiệp và tan nát thấy mình đang tham dự một bữa tiệc do...