0

Quá quyến rũ – Kathryn Freeman [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Quá quyến rũ - Kathryn Freeman Nhận xét Quá quyến rũ - Kathryn Freeman Gửi bởi janetemson trên Ngày 12 tháng 2 năm 2014Ngày 12 tháng 2 năm 2014 Nhà xuất bản Choclit “Có bao giờ một cô gái thực sự học...

0

The Escape – Lynda LaPlante [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết The Escape - Lynda LaPlante Nhận xét The Escape - Lynda LaPlante Gửi bởi janetemson trên Ngày 13 tháng 2 năm 2014Ngày 9 tháng 4 năm 2014 Simon & Schuster “Thay đổi danh tính có phải là tất cả những gì cần...

0

Hồ chết – Hamid Ismailov [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Hồ chết - Hamid Ismailov Nhận xét Hồ chết - Hamid Ismailov Gửi bởi janetemson trên Ngày 17 tháng 2 năm 2014Ngày 20 tháng 5 năm 2014 Peirene Press Ngày xuất bản - 27 tháng 2 Dịch bởi Andrew Bromfield “Một câu...

0

Nụ hôn cuối cùng – Brigid Coady [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Nụ hôn cuối cùng - Brigid Coady Nhận xét Nụ hôn cuối cùng - Brigid Coady Gửi bởi janetemson trên Ngày 19 tháng 2 năm 2014 Harper Impulse “Nụ hôn đầu tiên là nụ hôn mà mỗi người kỷ niệm, là nụ...

0

Lễ tang lạnh giá – Brenda Chapman [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Lễ tang lạnh giá - Brenda Chapman Nhận xét Lễ tang lạnh giá - Brenda Chapman Gửi bởi janetemson trên Ngày 25 tháng 2 năm 2014Ngày 25 tháng 2 năm 2014 Dundern Press Ngày xuất bản - ngày 1 tháng 3 năm...

0

Khách sạn Zenith – Oscar Coop-Phane [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Khách sạn Zenith - Oscar Coop-Phane Nhận xét Khách sạn Zenith - Oscar Coop-Phane Gửi bởi janetemson trên Ngày 26 tháng 2 năm 2014Ngày 10 tháng 3 năm 2014 Arcadia Ngày xuất bản - 15 tháng 3 Dịch bởi Ros Schwartz 4,5...

0

Đường đến Rouen – Ben Hatch [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Đường đến Rouen - Ben Hatch Nhận xét Đường đến Rouen - Ben Hatch Gửi bởi janetemson trên Ngày 27 tháng 2 năm 2014 Tiêu đề 4 trên 5 sao “Ben Hatch lại lên đường. Được giao nhiệm vụ viết một cuốn...

0

Tu viện Northanger – Val McDermid [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Tu viện Northanger - Val McDermid Nhận xét Tu viện Northanger - Val McDermid Gửi bởi janetemson trên Ngày 10 tháng 3 năm 2014 Borough Press Ngày xuất bản - 27 tháng 3 4 trên 5 sao Tôi đã nhận được một...

0

Tình nguyện viên – Gary McElkerney [HOT]

Cùng vớ Huy Hoàng Book xem bài viết Tình nguyện viên - Gary McElkerney Nhận xét Tình nguyện viên - Gary McElkerney Gửi bởi janetemson trên Ngày 12 tháng 3 năm 2014 Viết đường dẫn NI Limited 3 trên 5 sao Tôi đã nhận được một bản sao của cuốn...